DIGITALNO SNIMANJE ZUBA

Sremska Mitrovica

Šta je Digitalni ortopan?

 Ortopantomogram (OPT ili ortopan) predstavlja panoramski 2D snimak kompletne gornje i donje vilice sa svim zubima i okolnim koštanim strukturama, temporomandibularnih zglobova i maksilarnih sinusa. Na ovom snimku se mogu videti i korenovi zuba, njihov položaj kao i zubi koji jos uvek nisu iznikli.  Izuzetno je važan u savremenoj dentalnoj dijagnostici i predstavlja zlatni standard za planiranje  lečenja i terapije.

Simanje zuba na digitalnom  ortopan aparatu  poslednje generacije traje kraće nego na klasičnim analognim aparatima, što samo snimanje čini udobnijim i komfornijim za pacijenta.  Snimci načinjeni na digitalnom aparatu su  mnogo boljeg kvaliteta i rezolucije a doza zračenja za samog pacijenta je višestruko  niža. Savremeni softver poslednje generacije nam daje mnogo mogućnosti i alata u obradi i dobijanju najboljeg mogućeg  snimka za svakog pacijenta ponaosob.

Svi snimci dobijeni u digitalnom formatu se mogu odštampati na film foliji, narezati na CD-u  ili poslati na e-mail ili viber.

Šta je dečiji ortopan?

Najmladji pacijenti se snimaju po posebnim programima i protokolima koji podrazumevaju kompjuterski redukovano zračno polje, kraće vreme ekspozicije i nižu dozu zracenja, pri čemu se dobija standardno kvalitetan snimak.

Šta je dentalni radiogram?

Retroalveolarni ili “mali” snimak je najčešći tip snimanja zuba i predstavlja ciljani snimak jednog, dva ili tri susedna zuba. Pruža precizne i detaljne informacije o stanju celog zuba:  krunice, njegovog korena i okolnih struktura. Decenijama je nezamenljiv u dentalnoj dijagnostici.

Koriscenje  digitalnih PSP pločica i skenera za digitalizaciju snimaka se  pokazalo kao najoptimalnije rešenje prilikom snimanja dentalnih radiograma. Pločice su manje i tanje od RVG senzora i samim tim je snimanje komfornije i prijatnije za pacijenta. Prednost u odnosu na klasičan rtg film je u tome što se dobija digitalni snimak vece rezolucije i boljeg kvaliteta uz manju dozu zračenja i kraće vreme ekspozicije.

Svi snimci dobijeni u digitalnom formatu se mogu odštampati na film foliji, narezati na CD-u  ili poslati na e-mail ili viber.

Da li je snimanje štetno?

Svaki čovek je tokom svog života izložen odredjenoj dozi prirodnog pozadinskog zračenja koje potiče iz zemlje, vazduha, hrane, elektronskih uredjaja… Treba znati da  prilikom svakog rendgenskog snimanja čovek primi odredjenu dozu zračenja. Ta doza je ubedljivo najmanja prilikom snimanja zuba u odnosu na snimanje svih  drugih delova tela (pluća, abdomen, kičma…). Pojavom digitalnih aparata za snimanje zuba, ta doza se drastično smanjuje u odnosu na snimanje na analognim aparatima starije generacije. Procena je da se digitalizacijom doza može smanjiti i do 70%. Upotrebom posebnih protokola pri snimanju dece, ta se doza dodatno smanjuje i do 40% u odnosu na dozu za odraslog pacijenta.  

Doza koju pacijent primi prilikom snimanja na digitalnom ortopanu je ekvivalentna dozi pripodnog zračenja koju čovek primi u toku 1 ili 2 dana redovnih životnih aktivnosti ili u toku jednog leta avionom.Primljena doza kod snimanja pojedinačnih  zuba digitalnim aparatom je gotovo zanemarljiva.

Iako je doza zracenja kod snimanja zuba digitalnim aparatima svedena na minimum, prilikom svakog snimanja pacijenti nose zaštitne olovne kecelje ili okovratnike. Za najmladje pacijente se koriste posebne dečije kecelje veće debljine olova, tako da roditelji mogu biti sigurni da su njihova deca potpuno bezbedna prilikom snimanja.

Rendgen kabinet naše ordinacije je opremljen zastitnim plocama od barijum sulfata licenciranog proizvodjača po svim standardima EU. Dozimetrijska merenja akreditovane laboratorije za dozimetrijska ispitivanja I zaštitu od zračenja su pokazala da su sva lica koja se nalaze u i oko ordinacije apsolutno bezbedna, uključujući pacijente, njihovu pratnju i zaposlena lica.

Ordinacija za digitalno snimanje zuba poseduje rešenje o korišćenju izvora zračenja izdato od strane Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije.

Uzimajuci u obzir sve gore navedeno mozemo sa sigurnošću reći da je snimanje zuba apsolutno bezbedno za pacijente svih uzrasta i da ne postoji opasnost po njihovo zdravlje, naročito kada se ima u vidu koliku dijagnostičku vrednost ima snimak zuba.

Ko vrši snimanje?

Sva snimanja u našoj ordinaciji vrše Viši radiološki tehničari koji poseduju važeće licence za rad  izdate od strane Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije. Takodje, redovni su učesnici kontinuirane medicinske edukacije, kao i kongresa i seminara iz oblasti radiološke dijagnostike.

Kako izgleda i koliko traje snimanje zuba?

Snimanje zuba je jednostavna, brza i bezbolna procedura koja ne zahteva nikakvu posebnu pripremu pacijenta. Jedino što pacijent treba da uradi je da neposredno pre snimanja  ukloni sav nakit sa glave i vrata (mindjuše, lančiće, pirsinge…) i da se za vreme ekspozicije ne pomera.  Sama ekspozicija tj snimanje traje svega nekoliko sekundi. Kompletna procedura sa sve pozicioniranjem, ekspozicijom, softverskom obradom i izradom snimka traje oko 10 minuta. Svi  snimci dobijeni u digitalnom formatu mogu se izraditi na film foliji, narezati na CD-u ili poslati na e-mail ili viber  Vašem stomatologu.  Snimanje se ne zakazuje.

Snimanje se ne zakazuje
Obezbedjen parking